Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 23.5.2019 v 10.00 hod. – rodinný dům, k.ú. Křižanov

Místo: www.exdrazby.cz

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, s menší obdélníkovou přístavbou do dvora. Je řadově
stojící vnitřní, situovaný na rovinatém terénu. Vedlejší stavby tvoří z jedné strany rodinný dům
a z druhé strany autobazar. Stavba zapsaná v katastru nemovitostí jako „zemědělská usedlost“
neodpovídá původnímu stavu – současný stav je v rekonstrukci (dle projektové dokumentace) se
změnou užívání na bytový dům – “BD Křižanov”. Rozestavěný bytový dům je v nedokončeném
stavu. V okolí jsou převážně rodinné domy. Stavba se nachází v širším centru obce Křižanov ve
vzdálenosti cca 150 m od Benešova náměstí, do Velkého Meziříčí je vzdálenost cca 9 km. Přístup
ke stavbě je možný přímo z ulice Ořechovská, parkovací možnosti před domem jsou obtížné,
parkovací plochy nejsou možné. Oplocení zahrady za domem je provedeno z betonových plotových
desek.

dražební vyhláška 411-18

znalecký posudek 411-18