Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 25.7.2019 v 10.00 hod. – lesní pozemek, k.ú. Vrbčany

Místo: www.exdrazby.cz

dražební vyhláška 50010-19

znalecký posudek 50010-19