Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 25.7.2019 v 10.00 hod. – rozestavěná jednotka + podíl na garážích, k.ú. Hradec Králové

Místo: www.exdrazby.cz

Rozestavěná jednotka č. 1253/11 se nachází v 1.NP: stavebně nedokončený nedělený prostor
s vlastním vstupem přímo z ulice.

dražební vyhláška 375-18

znalecký posudek 375-18