Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 25.7.2019 v 10.30 hod. – 1/2 rodinného domu s pozemky, k.ú. Vykáň

Místo: www.exdrazby.cz

Rodinný dům vč. navazujících přístaveb (ze štítové strany a směrem do zahrady), které tvoří součást
domu, je půdorysně postaven ve tvaru písmene “T”, je situovaný na mírně svažitém terénu. Na dům
navazuje garáž s pracovnou. Dále je na zahradě venkovní nekrytý zapuštěný bazén a samostatně
stojící zahradní domek. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Vykáň je ve
vzdálenosti 500 m, k okraji hlavního města Prahy je vzdálenost cca 18 km. Rodinný dům s navazující
garáží je na hranici pozemku k přilehlé ulici, vstup do domu je ze zahrady. Oplocení je provedeno
včetně zahrady, z ulice je vjezdová brána a branka.

dražební vyhláška 288-18

znalecký posudek 288-18