Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 28.6.2018 v 10.00 hod. – bytová jednotka, k.ú. Praha Žižkov

Místo: www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou nemovité věci:

bytová jednotka č.p. 1059/23, v bytovém domě č.p. 1059 v části obce Žižkov, postaveném na pozemku parc. č. 1046, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 404/10000 na společných částech domu č.p. 1059 a pozemku parc. č. 1046, bytová jednotka je zapsaná na listu vlastnictví 7067 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Žižkov, podíl zapsán na listu vlastnictví 1913 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Žižkov.

Prohlídky dle domluvy – pan Jalovičár tel. č. 606287145

dražební vyhláška 398-17

znalecký posudek 398-17