Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 11.12.2018 v 10.00 hod. – rod. dům s poz. v obci Sázava, okr. Benešov

Místo: www.exdrazby.cz

znalecký posudek 462-13

znalecký posudek 462-13_2

dražební vyhláška 462-13_2

nový termín 462_13

Předmětem dražby jsou nemovité věci:
pozemek parc. č. 866 (zahrada) o výměře 821 m2, včetně stavby na pozemku stojící (budova nezapsaná v katastru nemovitostí) a pozemek parc. č. 867 (zahrada) o výměře 863 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 344 pro okres Benešov, obec Sázava a katastrální území Sázava.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Stavební buňka, přípojky na elektro, vodu a kanalizaci, oplocení pozemku gabionovými opěrnými zdmi.