Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 9.10.2018 v 10.00 hod. – téměř dokončená budova, k.ú. Petříkov u Popovic

Místo: www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou nemovité věci:

 pozemek parc. č. st. 356 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 201 m2, včetně stavby na pozemku stojící: rozestavěná budova, a pozemek parc. č. 668/96 (orná půda) o výměře 1299 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 492 pro okres Praha-východ, obec Petříkov a katastrální území Petříkov u Velkých Popovic.

Prohlídky každé pondělí a pátek od 15.00 hod. do 17.00 hod. v místě nemovitosti (od 10.9.2018).

znalecký posudek 363-17

dražební vyhláška 363-17