Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 103/22 – rodinný dům s pozemky, k.ú. Český Krumlov – podíl 1/2 – dražba 13.9.2023 v 10,00 hod.

103_22 – draž. vyhláška

103_22 – posudek

Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděný, podsklepený rodinný dům s využitým
podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do
nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Český Krumlov, v řadové
zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Nová 345, 381 01
Český Krumlov – Horní Brána. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku.
Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po
veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 324/39 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví
Města Český Krumlov.
Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní
vodovod a plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným
předmět ocenění zpřístupněn.