Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

zrušena – zaplaceno174 EX 13/22 – rodinný dům s pozemky, k.ú. Zlatníky u Prahy – podíl 1/2 – dražba 17.7.2024 v 10,00 hod.

13_22 – draž. vyhláška

13_22 – posudek

13_22 – usnesení – nový termín

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s částečně
využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou betonovou. Objekt je
situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce
Zlatníky-Hodkovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící s velmi úzkou prolukou od
sousedního objektu. Předmět ocenění se nachází na adrese: Náves sv. Petra a Pavla 17, 252
41, Zlatníky-Hodkovice – Zlatníky. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v
mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné
komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a
plynové vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s jídelnou a kompletním sociálním
zařízením.