Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 268/20 – soubor pozemků-orná půda, trv.travní porost, k.ú. Vlčice u Blovic – dražba 22.2.2023 v 10,00 hod.

268_20 – draž.vyhláška

268_20 – posudek

Pozemky p.č. 249/2 a p.č. 260/28 jsou situovány jižní části katastrálního území, tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na pozemcích se nachází náletové
dřeviny. Pozemky jsou součástí zemědělských honů.
Pozemky p.č. 260/15, p.č. 260/16, p.č. 287/1, p.č. 288/1, p.č. 289/1, p.č. 534/17, p.č. 534/18, p.č. 534/24, p.č. 542/1, p.č. 542/3, p.č. 544/1, p.č. 544/3, p.č. 544/4, p.č. 544/5, p.č.
544/7, p.č. 545, p.č. 549/5, p.č. 555/8, p.č. 880/18, p.č. 880/19, p.č. 880/22, p.č. 880/24, p.č. 880/25, p.č. 880/26 jsou situovány v centrální až jižní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny. Pozemky jsou součástí zemědělských honů.Pozemky p.č. 301/2, p.č. 302/1, p.č. 303, p.č. 304, p.č. 305, p.č. 306, p.č. 307 jsou situovány v centrální až jižní části katastrálního území, v mírně skonitém terénu s přístupem přes
nezpevněné pozemky. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny a elektrický ohradník. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 275 je situován v centrální až jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 976 je situován v severní části katastrálního území s přístupem přes
nezpevněné pozemky, je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1010 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci, je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1190 je situován v severní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky, je zemědělsky obdělávaný. Pozemek p.č. 1223 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po
nezpevněné komunikaci, je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1226 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci, je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.Pozemek p.č. 1234 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci, je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.