Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

odročena na neurčito174 EX 288/23 – zemědělské budovy, k.ú. Veselá u Semil – dražba 17.7.2024

288_23 – draž. vyhláška

288_23 – posudek

Objekty se nachází v okrajové části obce Veselá, v bývalém zemědělském areálu a jsou užívány jako kravín a sklady.
I) Objekt bez čp/če – zem. stav, na pozemcích p.č. St. 166/1 (LV č. 10002) a p.č. St. 166/3 (LV č. 8)
Jedná se o přízemní, zděný objekt pod mírnou sedlovou a pultovou střechou krytou vlnitým eternitem a z části provizorní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru. Objekt sestává z prostoru kravína a skladů. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla přesně zjištěna.
II) Objekt bez čp/če – zem. stav, na pozemku p.č. St. 166/2 (LV č. 10002)
Jedná se o přízemní, zděný objekt pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem a standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru. Objekt sestává ze skladových prostor. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla přesně zjištěna.

Pozemky pod objekty jsou ve vlastnictví jiných subjektů a nejsou předmětem prodeje!!