Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 4348/22 – rodinný dům s pozemky, k.ú. Tanvald – dražba 20.3.2024 v 10,00 hod.

4348_22 – draž. vyhláška

4348_22 – posudek

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Tanvald, v místní části
Žďár, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Žďár 144, 468 41 Tanvald – Žďár. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, (odpojeno), obecní vodovod a žumpu. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Tanvald dále nachází tyto IS: hloubková kanalizace a plynové vedení.Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. V I. podzemní podlaží rodinného domu se nachází garáž, technické zázemí, kuchyně a sociální zařízení. V I. nadzemním podlaží je situována kuchyně, dvě obytné místnosti a sociální zařízení.
Ve II. nadzemním podlaží se nachází dvě obytné místnosti a vstup do podkroví s jednou místností.