Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50000/23 – rodinný dům s pozemky k.ú. Bohuslavice nad Metují – dražba 13.9.2023 v 10,00 hod.

50000_23 draž.vyhláška

50000_23 – posudek

rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům je částečně
podsklepený. V objektu se v části nachází půda a má v části vybudované podkroví.
Objekt je cihlové konstrukce. Tloušťka obvodové konstrukce činí 45 cm. Stropy jsou dřevěné
trámové, střecha je sedlová, krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované.
Vnější omítky jsou latexové a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven  v roce 1932.
V roce 2000 – 2015 proběhla průběžná rekonstrukce a modernizace celého objektu. Dispozice rodinného domu je 5+2. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V a je dodávána z rozvodné sítě. Voda je
přivedena z obecního vodovodu. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci. V domě je používán
plyn PB s individuálním napojením na tlakovou lahev. Vytápění zajišťuje kotel na tuhá paliva,
topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje bojler. Celková výměra pozemku činí 1029 m2. Sklon pozemku je mírně svažitý k jihu, kde se nachází
rybník. Pozemek je oplocený pletivem do ocelových sloupků. Trvalé porosty – ovocné dřeviny,
okrasná skalka. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby – stodola.
Přístup je bezproblémový ze silnice, procházející obcí. Rodinný dům je postaven ve východní
části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.