Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50002/23 – budova – občanská vybavenost s pozemky, k.ú. Brandov – dražba 24.5.2023 v 10,00 hod.

50002_23 – draž.vyhláška

50002_23 – posudek