Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50003/22 – Pozemek o velikosti 1264m2, Libišany, opakovaná dražba – dražba 13.12.2023 v 10,00 hod.

50003_22 – draž.vyhláška

50003_22 – posudek

Pozemek – ostatní komunikace je polní cesta ohraničena
z jedné strany vzrostlými stromy, část je zatravněná s náletovými křovinami a omou půdou. Pozemek parc.č. 1161 v katastrálním území Libišany je zapsán na LY č. 425 u
latastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. Libišany se nachází v okrese Pardubice, kraj Pardubický  v jeho nejsevemější části.