Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50003/23 – rodinný dům s pozemky, k.ú. Stupárovice – usnesení o příklepu -vyvěšeno 18.1.2024

50003_23 – usnesení o příklepu