Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50003/24 – zemědělská stavba s pozemkem, k.ú. Miličín – podíl 1/12 – dražba 14.8.2024

50003_24 – draž.vyhláška

50003_24 – posudek

Objekt je umístěný v ulici centra obce, v katastru nemovitostí evidovaný jako zemědělská stavba, dle uspořádání jej lze klasifikovat jako bývalou zemědělskou usedlost. Skládá se několika objektů, které jsou umístěny na pozemku p.č. st. 155, zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je nepravidelného tvaru, v jižní části užší, v severní části širší. V jižní části se nachází hlavní vstup do nemovitosti, je zde průjezdní prortál s vraty a možností vjezdu do dvora. Na obytnou část ve dvoře navazuje hospodářská část. V severní části pozemku p.č. st. 155 je stodola a kůlna, přístup vraty z komunikace p.č. 1989/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vlastník: Město Miličín.