Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50004/23 – rodinný dům s pozemky, k.ú. Miroslav – podíl 3/4 – dražba 23.8.2023

50004_23 – dražební vyhláška

50004_23 posudek

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Miroslav, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Předmět ocenění se nachází na adrese: Větrná 942/42, 671 72 Miroslav. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1304 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Miroslav.
Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť účastnicí místního šetření nebyl předmět ocenění zpřístupněn.