Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50005/21 – budova skladu , pozemky o velikosti 424m2, Mariánské Lázně – dražba 13.12.2023 v 10,00 hod.

50005_21 – draž. vyhláška

50005_21 – posudek

Předmětem dražby jsou nemovité věci: budova bez čp/če – sklad – na pozemku parc.č.st. 975 -parc.č.st. 975 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 (společný dvůr) -parc.č. 142/78 ostatní plocha o výměře 389 m2