Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50005/23 – rodinný dům s pozemky, k.ú. Benešov nad Ploučnicí – usnesení o příklepu-vyvěšeno 18.1.2024

50005_23 – usn. o příklepu