Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50009/22 – Pozemek o velikosti 1360m2, Luhačovice, opakovaná dražba – dražba 13.12.2023 v 10,00 hod.

50009_22 – posudek

50009_22 -draž. vyhláška

Pozemek – ostatní plocha, ostatní komunikace, se nachází na okraji zastavěné části Luhačovic ve stávající zeleni. Na pozemku senachází trvalé porosty a pěšina -nezpevněná plocha. Pozemek je volně přístupný z místní komunikace. Pozemek se nachází v zastavěném území.