Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50012/22 – bytová jednotka k.ú. Bojkovice, podíl 1/3

50012_22 – draž.vyhláška

50012_22 – posudek

Bytová jednotka se nachází v I. nadzemním podlaží zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma
nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné
části města, a to na ulici Bezručova čtvrť. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný
vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Bojkovice se nacházejí kompletní inženýrské
sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné a následně částečně zpevněné komunikace na
pozemcích p.č. 500/3 a p.č. 5549, které jsou ve vlastnictví Města Bojkovice. Parkování je
možné na veřejné komunikaci před objektem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální
zázemí (koupelna, WC) je pravděpodobně situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění
jednotky je uvažováno jako standardní ústřední. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke
dni ocenění uvažována jako průměrná.