Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

zrušena 174 EX 67/22 – pozemek-trvalý travní porost, k.ú. Javornice – podíl 1/3 – dražba 18.10.2023 v 10,00 hod.

67_22 – draž. vyhláška

67_22 – posudek

67_22 – usn. – nový termín

Pozemek je situován přibližně v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 5603 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Pozemek je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru