Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

zrušena – uhrazeno 174 EX 801/19 – rodinný dům + jiná stavba s pozemky, k.ú. Boreček – dražba 17.7.2024

801_19 – draž. vyhláška

801_19 – posudek

Objekt se nachází v odlehlé části obce Ralsko, v místní části s názvem Boreček. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 80 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví Libereckého kraje.
Objekt č.p. 4 – rod. dům s pozemky p.č. 73 a p.č. 72/4
Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt
je situovaný do nepravidelného tvaru a je situován jako samostatně stojící. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní kanalizaci (septik) a vlastní rozvod PB.
Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2x 3+1 ve II. nadzemním podlaží, každá s kompletním sociálním zařízením a samostatnými vstupy. V I. nadzemním podlaží oceňovaného rodinného domu jsou situovány 4 místnosti, kotelna a sklady.
Objekt č.p. 5 – jiná st. s pozemky p.č. 74 a p.č. 72/6
Jedná se o převážně zděný, částečně podsklepený objekt e dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný
do půdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní kanalizaci (septik/žumpa) Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením situované ve II. nadzemním podlaží. V I. nadzemním podlaží oceňovaného objektu se nachází garáž a sklady s technickým zázemím.