Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174EX 50001/23 – 1/3 rodinného domu s pozemky, k.ú. Loučany na Hané

dražební vyhláška 50001-23

znalecký posudek 50001-23

Jedná se o zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví
pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného
tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Loučany, v řadové zástavbě jako řadový
vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Loučany č.p. 685, 783 44 Loučany. Parkování je
možné ve vlastním průjezdu. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a
jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 528/1 – ostatní plocha, který
je ve vlastnictví Olomouckého kraje a přes pozemek p.č. 529 – ostatní plocha, který je ve
vlastnictví obce Loučany.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a
plynové vedení.