Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174EX 50009/22 – pozemek k.ú. Luhačovice – dražba 25.1.2023 v 10,00 hod.

50009_22 – draž.vyhláška

50009_22 – posudek

pozemek – ostatní plocha, ostatní komunikace – se nachází na okraji zastavěné části Luhačovice ve stávající zeleni. Na pozemku se nachází trvalé porosty. Pozemek je volně přístupný z místní komunikace ve vlastnictví obce Luhačovice. Pozemek se nachází v zastavěném území.