Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

O úřadu

Soudní exekutor je fyzická osoba, která v rámci pověření exekutorským úřadem provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost na základě zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Další činností se rozumí zejména sepisování exekutorských zápisů a přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy.
Mgr. Dušan Šnaider byl jmenován 25. 4. 2012 do uvolněného exekutorského úřadu Praha-západ, po odvolané soudní exekutorce JUDr. Marcele Miklové.

Více zde »

Úřední hodiny:

Exekutorský úřad bude v období od 21.12.2020 – do odvolání uzavřen. Od 7.12.2020 do odvolání nebude umožněno individuální nahlížení do spisu. Možnost nahlížení do spisu bude zachována formou předání exekučního spisu na CD nosiči (za poplatek).

PO, ÚT, ST: 10:00 – 11:30, 12:30 – 16:00

Kontakty

Evropská 663/132
160 00 Praha 6

tel: +420 277 002 185
GSM: +420 777 200 439
e-mail e-podatelna@eupz.eu

ID datové schránky: m74c9a7

číslo soudního exekutora: 174

IČ: 63641461