Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

O úřadu

Soudní exekutor je fyzická osoba, která v rámci pověření exekutorským úřadem provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost na základě zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Další činností se rozumí zejména sepisování exekutorských zápisů a přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy.
Mgr. Dušan Šnaider byl jmenován 25. 4. 2012 do uvolněného exekutorského úřadu Praha-západ, po odvolané soudní exekutorce JUDr. Marcele Miklové.

Více zde »

Úřední hodiny:

Exekutorský úřad bude v období od 12.10.2020 do 6.12.2020 UZAVŘEN pro veřejnost. Od 7.12.2020 do odvolání nebude umožněno individuální nahlížení do spisu. Možnost nahlížení do spisu bude zachována formou předání exekučního spisu na CD nosiči (za poplatek).

PO, ÚT, ST: 10:00 – 11:30, 12:30 – 16:00

Kontakty

Evropská 663/132
160 00 Praha 6

tel: +420 277 002 185
GSM: +420 777 200 439
e-mail e-podatelna@eupz.eu

ID datové schránky: m74c9a7

číslo soudního exekutora: 174

IČ: 63641461