Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

O úřadu

Soudní exekutor je fyzická osoba, která v rámci pověření exekutorským úřadem provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost na základě zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Další činností se rozumí zejména sepisování exekutorských zápisů a přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy.
Mgr. Dušan Šnaider byl jmenován 25. 4. 2012 do uvolněného exekutorského úřadu Praha-západ, po odvolané soudní exekutorce JUDr. Marcele Miklové.

Více zde »

Úřední hodiny:

Úřad bude uzavřen pro veřejnost dne 1.12.2021

V termínu 27.12. – 29.12.2021 bude úřad uzavřen pro veřejnost.

Exekutorský úřad bude od pondělí 26.4.2021 otevřen pro veřejnost. Pro všechny osoby, které vstupují do exekutorského úřadu, platí povinnost používání respirátoru typu FFP2, N95 nebo vyšší po celou dobu pobytu v jeho prostorách.

PO, ÚT, ST: 10:00 – 11:30, 12:30 – 16:00

Úřední hodiny od 31.1.2022

ÚT 9:00-11:30, 12:30-16:00

ST 9:00-11:30, 12:30-16:00

Kontakty

Evropská 663/132
160 00 Praha 6

tel: +420 277 002 185
GSM: +420 777 200 439
e-mail e-podatelna@eupz.eu

ID datové schránky: m74c9a7

číslo soudního exekutora: 174

IČ: 63641461