Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Informace pro oprávněné

Náš úřad disponuje dostatečným množstvím zkušených a kvalifikovaných zaměstnanců a rovněž i odpovídající technickou i materiální základnou.

Co nabízíme?

  • rychlé a efektivní vymožení dluhu
  • zkušený tým progresivních odborníků s mnohaletou praxí v oboru
  • provádění exekucí na celém území České republiky
  • kapacitně jsme schopni provádět i vysoký počet exekučních řízení, vždy však s důrazem na dobrou informovanost oprávněných prostřednictvím vždy určeného zaměstnance nebo dálkového náhledů do exekučních spisů
  • silné technické a materiální zabezpečení
  • důsledné řešení všech exekučních řízení nejen v terénu, ale následně zajištěné technické upomínání dodržování splátkových kalendářů

 Další činnost

  • sepisování exekutorských zápisů
  • přijímání věcí do exekutorské úschovy
  • poskytování právní pomoci
  • provedení dražby movité věci či nemovitosti na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí