Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

O nás

O úřadu

Soudní exekutor je fyzická osoba, která v rámci pověření exekutorským úřadem provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost na základě zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Další činností se rozumí zejména sepisování exekutorských zápisů a přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy.

Soudní exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Exekutor má postavení veřejného činitele při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu. Úkony soudního exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Soudní exekutor sídlí v okrese, do jehož obvodu byl ministrem spravedlnosti jmenován, exekuční činnost však smí provádět na celém území České republiky a nevztahuje se tak na něj omezení územní působnosti.

O soudním exekutorovi

Mgr. Dušan Šnaider byl dnem 25. 4. 2012 jmenován Ministrem spravedlnosti České republiky soudním exekutorem uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Obvodního soudu Praha – západ.

Soudní exekutor po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působil od roku 2003 na Exekutorském úřadu Praha 5 a to nejprve jako exekutorský koncipient a po absolvování exekutorské zkoušky jako exekutorský kandidát.