Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

odročena na neurčito 174 EX 278/23 – rodinný dům s pozemkem, k.ú. Kutná Hora – dražba 19.6.2024 v 10,00 hod.

278_23 – draž.vyhláška

278_23 – posudek

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva, se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Kutná Hora, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní, na adrese: Městské sady 665/22, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3720 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Kutná Hora.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení je dále možné napojení na plynové vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením.