Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50000/24 – rodinný dům s pozemky, k.ú. Litenčice – podíl 1/2 – dražba 24.4.2024 v 10,00 hod.

50000_24 – draž. vyhláška

50000_24 – posudek

Rodinný dům č.p. 86, zapsaný na LV 197, k.ú. Litenčice, byl pravděpodobně postaven v 60.- 70.tých letech minulého století. Dům má dvě nadzemní podlaží, zastřešení složenou sedlovou střechou nad půdorysem písmene „L”. Za domem je dvůr s hospodářskou částí, krytým venkovním posezením a přístřeškem, dále pokračuje zahrada. Během let užívání k rodinnému domu byly přistavěny přístavky ve dvoře, které byly v rámci úprav v roce 2022 ubourány a nahrazeny novými – kryté venkovní posezení a přístřešek . Na části pozemku p.č. st. 28 a p.č. 97 jsou vedlejší stavby. V domě je pravděpodobně situovaná jedna bytová jednotka v každém podlaží, dle zastavěné plochy 145 m2, odhaduji v 1.NP průjezd do dvora a bytová jednotka o velikosti 2+1 o výměře cca 85 m2, ve 2.NP bytová jednotka o velikosti 3+1 o výměře 100 m2.
Dům je zděný, půdorysného tvaru písmene „L”.