Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50006/23 – rodinný dům s pozemky, k.ú. Černíky – podíl 1/2, opakovaná dražba dne 22.5.2024 v 10,00 hod.

50006_23 – draž.vyhláška

50006_23 – posudek

Na pozemku č. parc. st. 61 je situován rodinný dům č.p. 61 a stavba bez čp/če – stodola. Rodinný
dům je přízemní, částečně podsklepený, situovaný štítem k příjezdové komunikaci. Rodinný
dům je zděný tl. zdí 45 cm se sedlovou střechou, okna plastová, stropy dřevěné se záklopem
krov dřevěný sbíjený, střešní krytina z bet. tašek, klempířské prvky z poz. plechu. Vytápění
zajištěno tepelným čerpadlem, teplá voda zajištěna el. bojlerem o objemu 80 l. Nad 1. NP je
půdní prostor.
Dispoziční uspořádání 1.NP – rodinný dům má ve své podstatě dvě bytové jednotky. Vchod ze
severovýchodní strany je přes prosklenou verandu, do chodby, ze které je přístupná koupelna s
WC, spíž, kuchyně i pokoj.
Na vchod z jižní strany RD navazuje zádveří, kuchyň a pokoj.
V 1. PP je malý sklípek přístupný ze dvora o půdorysných rozměrech 3,45 x 2,65 m.
K domu přiléhá dřevěná kolna využívaná jako garáž a dílna.
Rodinný dům je připojen na distribuční rozvod el. energie, zásobování vodou z vlastní studny (v
ulici je ale možnost napojení na obecní vodovod), kanalizace svedena do odpadní jímky, plyn v
obci není.